Xây dựng thương hiệu đại lý bán vé máy bay mới cần chú ý vấn đề pháp lý

0
700

Trước khi đưa một thương hiệu cho đại lý vé máy bay ngoài những vấn đề về makerting, vấn đề nhân lực, tài chính, chủ sở hữu thương hiệu cũng hết sức chú ý tới các vấn đề pháp lý.

Cần chú ý vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệu

Để tránh những rắc rối không đáng khó khi đại lý vé máy bay đi vào hoạt động, thì bên cạnh những chuẩn bị về cơ sở vật chất khi mở đại lý thì việc đăng ký thương hiệu là vô cùng quan trọng, đặc biệt các đại lý vé máy bay cấp 1. Hãy lưu ý những vấn đế pháp lý sau:

– Thứ nhất; thương hiêu bán vé máy bay mới không được trùng hay/và tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã được đăng ký và còn hiệu lực bảo hộ trên thị trường Việt Nam.. Hiện tại, để đăng ký được một thương hiệu, nhãn hiệu mới rất khó khăn vì đã có hàng trăm ngàn nhãn hiệu, thương hiệu đang được bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam . Vì vậy, để tìm ra một thương hiệu, nhận diện đẹp, chủ sở hữu cần tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các luật sư để có sự tư vấn và tra cứu đăng ký cơ sở dữ liệu, đảm bảo nhãn hiêu, thương hiệu được đăng ký và sử dụng hợp pháp trong tương lai.

– Thứ hai: Thương hiệu bán vé nên phải dễ nhớ, dễ đọc và dễ in sâu vào tiềm thức của khách hàng, muốn được điều này, chủ sở hữu cũng cần tham vấn các chuyên gia thiết kế, các luật sư để đảm bảo nhãn hiệu, thương hiệu không nằm trong những yếu tố loại trừ như hình quốc kỳ, quốc ca, tên danh nhân, hình học và hình vẽ đơn giản không có khả năng phân biệt như là nhãn hiệu.