Đại lý vé máy bay mất bao lâu để đăng ký thương hiệu?

0
668

Như rất nhiều ngành nghề khác, để đăng ký thương hiệu bán vé máy bay bắt buộc phải trải qua các bước theo quy định pháp luật gồm các bước cụ thể.

Để đăng ký thương hiệu bán vé máy bay bắt buộc phải trải qua các bước theo quy định pháp luật

Thẩm định hình thức

Trong giai đoạn này thì đại lý vé máy bay có thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong giai đoạn này có thể thay đổi, bổ sung, sửa đổi lại hồ sơ theo quy định của Cục sở hữu trí tuệ.

Công bố đơn hợp lệ

Giai đoạn này có 02 tháng để nhận được đơn công bô hợp lệ. Và khi đơn được hợp lệ thì sẽ được công bố trên Công báo Sở Hữu Trí Tuệ kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký cho là hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế là đưa ra các thông tin có liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

Thẩm định nội dung

Với bước này đại lý vé máy bay có thời hạn 09 tháng. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định xem việc đăng ký thương hiệu của có thành công hay không ?

Khoảng thời gian này mất khá nhiều thời gian, nhưng lại là một trong những bước quan trọng cho việc đảm bảo đơn đăng ký của bạn có được chấp nhận và được cấp văn bằng bảo hộ hay không.

Cấp giấy chứng nhận đăng kí thương hiệu doanh nghiệp: sẽ mất thời gian là 01 tháng ( sau khi có công bố đơn hợp lệ)

Và theo quy định của pháp luật thì bạn sẽ tốn 12-14 tháng mới có giấy cấp chứng nhận đăng ký thương hiệu nếu đơn phù hợp hồ sơ